trickery

trickeries
Substantiv

Översättningar

Ordet trickery har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom ALLMÄNT
generell
sport
ALLMÄNT

Ordet trickery inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till trickery (inom generell)

Ordet trickery inom sport

verbal misrepresentation intended to take advantage of you in some way

Översättningar (inom sport)

Ordet trickery inom ALLMÄNT

the use of tricks to deceive someone (usually to extract money from them)

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till trickery (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till trickery (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet trickery