triglym

triglymet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder triglym inom kemi ?

dimetyletern av trietylenglykol

Diskussion om ordet triglym