trolös

Adverb

Översättningar

Hur används ordet trolös

  • "Dessutom har Annika Andén, läkare i Luleå, skickat ut ett stöduttalande till vårdkollegor i Norrbotten under rubriken ” trolös huvudman ”."
  • "Elektorerna har förbundit sig att rösta på en speciell kandidat, men kan i praktiken rösta på motståndarsidan och blir därmed en såkallad trolös elektor."

Vad betyder trolös inom generell ?

som svika|sviker ålagda förpliktelser, svekfull

Möjliga synonymer till trolös

Diskussion om ordet trolös

trolös

Adjektiv

Hur används ordet trolös

  • "Med trolös lätthet väver Hammann ihop sina teman : teknikerans upplevelse­fixering och verklighetsförlust, de globala orättvisorna, medkänslans räckvidd och skrivandets etik."
  • "Dessutom har Annika Andén, läkare i Luleå, skickat ut ett stöduttalande till vårdkollegor i Norrbotten under rubriken ” trolös huvudman ”."
  • "Elektorerna har förbundit sig att rösta på en speciell kandidat, men kan i praktiken rösta på motståndarsidan och blir därmed en såkallad trolös elektor."
  • "Man kan dra några värdefulla lärdomar av Snabba cash - trilogin, som i dag får sin hårdnackade avslutning och som bär det tvetydiga tillägget livet deluxe : 1 Den kriminella världen är notoriskt trolös."
  • "I samtalet tvingas tanken oavbrutet till oberäkneliga avvikelser och finter; den förvrids och förvanskas för att vara till behag eller förargelse, den blir lymmelaktigt trolös."
  • "Dessutom har Annika Andén, läkare i Luleå, skickat ut ett stöduttalande till vårdkollegor i Norrbotten under rubriken ” trolös huvudman ”."
  • "Elektorerna har förbundit sig att rösta på en speciell kandidat, men kan i praktiken rösta på motståndarsidan och blir därmed en såkallad trolös elektor."

Vad betyder trolös inom religion ?

som svika|sviker ålagda förpliktelser, svekfull

Relaterat till trolös

ont

slughet

gensträvighet

oredlighet

vankelmod

försyndelse

falskhet

tvivel

försumlighet

Diskussion om ordet trolös