trolöshet

trolösheten
trolösheter
trolösheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet trolöshet på svenska?

Obestämd singular: trolöshet
Bestämd singular: trolösheten
Obestämd plural: trolösheter
Bestämd plural: trolösheterna

Hur används ordet trolöshet

  • "En förundersökning om misstänkt trolöshet mot huvudman har inletts."
  • "Nu stämmer de Swedbank på skadestånd för bland annat uppsåtlig alternativt oaktsam medverkan till trolöshet mot huvudman."
  • "SD-politikern själv säger sig inte känna till att det inletts en förundersökning om misstänkt trolöshet mot huvudman."
  • "Polisanmälan gäller i nuläget misstanke om trolöshet mot huvudman, brott mot vattentjänstlagen och brott mot kommunallagen."
  • "Misstankarna gällde i ett första skede trolöshet mot huvudman, brott mot kommunallagen och brott mot vattentjänstlagen."
  • "Misstankarna mot Miljöteknik gäller i nuläget inte trolöshet mot huvudman, enligt polisen."
  • "Verktygsskåpen var värda 25 000 kronor och den anställde, som tvingades sluta när brottsligheten blev känd, åtalas nu för tagande av muta och trolöshet mot huvudman."
  • "Blekinge tingsrätt dömer kvinnan för flera fall av grov trolöshet mot huvudman till fängelse i ett år och fyra månader."
  • "De två företagarna åtalas för givande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman."
  • "Brottsmisstankarna gäller trolöshet mot huvudman, brott mot vattentjänstlagen och brott mot kommunallagen."

Vad betyder trolöshet inom juridik ?

det att vara trolös (svekfull)

Relaterat till trolöshet

ont

vankelmod

falskhet

oredlighet

försyndelse

osanning

försumlighet

Diskussion om ordet trolöshet