trollspö

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet trollspö

 • "Det ser inte jag något trollspö som gör att vi kan ta fram ett stort antal stora lägenheter."
 • "Inget trollspö"
 • "Jag skulle önska att det fanns en snabb lösning, att man med ett trollspö kunde förändra detta över en natt."
 • "– Även om vi har världens bästa mottagningssystem så har ju inte ens vi något trollspö som gör att vi på kort tid kan trolla fram hundratusentals bostäder, tiotusentals lärare och socialsekreterare och hundratals skolor."
 • "– Norlén har utsett sig själv till sonderingsperson, men om han inte sitter på ett magiskt trollspö har jag svårt att se hur han ska lyckas, säger Marmorstein."
 • "SVT:s Elisabeth Marmorstein : ” Norlén behöver ett magiskt trollspö ”"
 • "Jag önskar att jag hade ett trollspö så att barnen kunde få återförenas med sin mamma, säger Ingela Frödén."
 • "Detta är dock inte ett trollspö som löser alla gamla brott."
 • "Har trollspö"
 • "Dahlström ( S ) : ” Vi har trollspö ”"

Vad betyder trollspö inom generell ?

pinne som man trollar med

Möjliga synonymer till trollspö

Diskussion om ordet trollspö

trollspö

trollspöet
trollspön
trollspöna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet trollspö på svenska?

Obestämd singular: trollspö
Bestämd singular: trollspöet
Obestämd plural: trollspön
Bestämd plural: trollspöna

Hur används ordet trollspö

 • "Det ser inte jag något trollspö som gör att vi kan ta fram ett stort antal stora lägenheter."
 • "Inget trollspö"
 • "Jag skulle önska att det fanns en snabb lösning, att man med ett trollspö kunde förändra detta över en natt."
 • "– Även om vi har världens bästa mottagningssystem så har ju inte ens vi något trollspö som gör att vi på kort tid kan trolla fram hundratusentals bostäder, tiotusentals lärare och socialsekreterare och hundratals skolor."
 • "– Norlén har utsett sig själv till sonderingsperson, men om han inte sitter på ett magiskt trollspö har jag svårt att se hur han ska lyckas, säger Marmorstein."
 • "SVT:s Elisabeth Marmorstein : ” Norlén behöver ett magiskt trollspö ”"
 • "Jag önskar att jag hade ett trollspö så att barnen kunde få återförenas med sin mamma, säger Ingela Frödén."
 • "Detta är dock inte ett trollspö som löser alla gamla brott."
 • "Har trollspö"
 • "Dahlström ( S ) : ” Vi har trollspö ”"

Diskussion om ordet trollspö