trosfrihet

trosfriheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet trosfrihet

  • "Hafid Quardiri, tidigare moskétalesman i Genève, berättade i tv-kanalen Television Suisse Romande att han har anmält resultatet av den schweiziska folkomröstningen till domstolen med motiveringen att det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter – särskilt rätten till trosfrihet och rätten att slippa diskriminering."
  • "Dessa anser att lagen begränsar landets traditionella trosfrihet och tvingar människor att följa av staten sanktionerade trosriktningar."

Diskussion om ordet trosfrihet