trossamfund

trossamfundet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till trossamfund

 • sekt [ religion, politik ]

Hur används ordet trossamfund

 • "Kyrkans samarbete, framför allt med muslimska trossamfund, attackerades för att det ” stöder islamiseringen av det svenska samhället ”."
 • "Mellan mars och maj i år så har såväl kommuner, som föreningar och trossamfund, har kunnat söka pengar till olika projekt som är inriktade mot just asylsökande."
 • "Beviljade bidrag kan endast betalas ut till förening, organisation, studieförbund eller trossamfund, enligt Falu kommun."
 • "Friskolor kan drivas av till exempel ideella föreningar, stiftelser och trossamfund, men även av aktiebolag."
 • "En anledning kan vara att kyrkan numera bara ses som ett trossamfund bland andra, efter att ha skiljts från staten."
 • "De som inte begravs inom Svenska kyrkan kan ha gjort detta via en borgerlig begravning, inom ett annat trossamfund eller utan någon ceremoni alls."
 • "Vi hade fått gå tillbaka och titta på andra markaffärer vi gjort med trossamfund som har en liknande inställning till homosexualitet, säger Henrik Oretorp."
 • "Bland annat har regionen tagit kontakt med kvinnojourer, medborgarservice, trossamfund och socialtjänst."
 • "När vi pratar om den idéburna sektorn och när vi pratar om trossamfund, så finns det väldigt många."
 • "Rent formellt fungerar statsbidragen till trossamfund så att staten, via SST, betalar ut pengar till riksförbunden som i sin tur sedan sköter hur det fördelas vidare till församlingarna."

Vad betyder trossamfund inom religion ?

Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en gemensam livsåskådning. I många länder har det genom lagstiftning kommit att begränsas till organisationer med religiös verksamhet. Bilden: Filadelfiakyrkan, Stockholm https://sv.wikipedia.org/wiki/Trossamfund

Möjliga synonymer till trossamfund

Relaterat till trossamfund

övertygelse

bekännelse

tro

Diskussion om ordet trossamfund