trough

troughs
Substantiv

Översättningar

Synonymer till trough

Ordet trough har 5 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom sjöfart
 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom jordbruk
geologi
sjöfart
sport
generell
jordbruk

Vad betyder trough inom geologi ?

A narrow depression (as in the earth or between ocean waves or in the ocean bed)

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till trough (inom geologi)

Ordet trough inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till trough (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till trough (inom sjöfart)

Ordet trough inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till trough (inom sport)

Möjliga synonymer till trough (inom sport)

Ordet trough inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till trough (inom generell)

Ordet trough inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till trough (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till trough (inom jordbruk)

Diskussion om ordet trough

 • - 2014-05-09

  genom

 • - 2014-05-09

  skål, exempel på användning: popcorn trough