trudge

Substantiv

Översättningar

Vad betyder trudge inom generell ?

a long difficult walk

Diskussion om ordet trudge

trudge

trudge
trudged
trudged
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet trudge har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom amerikansk engelska
anatomi
amerikansk engelska

Ordet trudge inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till trudge (inom anatomi)

Ordet trudge inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till trudge (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till trudge (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet trudge