trug

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet trug

trug

trugs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet trug har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom trädgårdskonst
sport
trädgårdskonst

Ordet trug inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till trug (inom sport)

Ordet trug inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Diskussion om ordet trug