truss

trusses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till truss

Ordet truss har 6 betydelser

 • Inom byggnadskonst
 • Inom medicin
 • Inom sex
 • Inom arkitektur
 • Inom generell
 • Inom media
byggnadskonst
medicin
sex
arkitektur
generell
media

Ordet truss inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till truss (inom byggnadskonst)

Ordet truss inom medicin

A device that is worn to hold a hernia in place

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet truss inom sex

Översättningar (inom sex)

Svenska

Möjliga synonymer till truss (inom sex)

Ordet truss inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Synonymer till truss (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till truss (inom arkitektur)

Ordet truss inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till truss (inom generell)

Ordet truss inom media

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till truss (inom media)

Diskussion om ordet truss

 • monashund - 2014-07-03

  fackverk, fackverkskonstruktion

truss

truss
trussed
trussed
Verb

Översättningar (inom media)

Synonymer till truss (inom media)

Ordet truss har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom skor
teknik
generell
skor

Ordet truss inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Ordet truss inom generell

tie the wings and legs of a bird before cooking

support structurally, of roofs or bridges

Ordet truss inom skor

Synonymer till truss (inom skor)

Diskussion om ordet truss