trygghet

tryggheten
tryggheter
tryggheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till trygghet

Övrig relation till trygghet

 • ro [ poetisk ]

Hur böjs ordet trygghet på svenska?

Obestämd singular: trygghet
Bestämd singular: tryggheten
Obestämd plural: tryggheter
Bestämd plural: tryggheterna

Hur används ordet trygghet

 • "Med egna breda erfarenheter hade Johan fått en sällsynt god grund för att lämna den anställdes trygghet och kunde nu äntligen ägna sig helt åt egna affärer."
 • "För att lösa äldre människors behov av trygghet och social samvaro måste vi hitta andra sätt."
 • "Som boende i Sverige är det självklart också en trygghet att personalen kan kommunicera på svenska."
 • "Hon har en trygghet i sitt spel som verkar smitta av sig."
 • "Om Gina till viss del kan vila i erfarenheterna från förra året så känner Danny en trygghet med sin bakgrund som artist i Melodifestivalen, även om det är en väldigt annorlunda upplevelse att leda programmet."
 • "Men i stället för tröst och trygghet väntar utvisning."
 • "Butikskedjorna har egna varumärken för att bygga trovärdighet, men det är en falsk trygghet."
 • "För mig är det en trygghet att veta hur mycket jag ska betala."
 • "De kan vara polisens ögon och öron, anmäla brott, skapa trygghet i ett område eller dela ut brottsförebyggande material."
 • "Fem arbetsgrupper tillsätts inom jobb och ekonomi, utbildning och innovation, miljö och hållbar tillväxt, välfärd och valfrihet samt trygghet och brott."
 • "– Men vi behöver självklart fortsätta att arbeta förebyggande med skola, fritidsaktiviteter, trygghet i samhället, jobb, sysselsättning och så vidare."
 • "Den skapar en trygghet omkring sig, som får det lilla att växa och det stora att dämpas."
 • "Sedan har vi utökat med mer personal, både för ungdomarnas och vår trygghet."
 • "Som barn var han min trygghet och som vuxen fick jag ofta försvara honom eftersom han av omgivningen var klassificerad som en loser, säger Camilla Olofsson."
 • "Enligt honom är de först i landet med att skapa ett system med kodord för att skapa mer trygghet för utsatta kvinnor på klubben."
 • "För att kunna studera och integreras är det viktigt med trygghet och boendet är en del av den tryggheten, säger Johanna Månsson."
 • "Men till slut måste vi veta att vi måste ha en social beredskap för att kunna värna om barn och missbrukares trygghet, säger Ingrid Hermansson ( C ), socialnämndens ordförande."
 • "– Vi måste hjälpas åt och verka tillsammans för att skapa trygghet."
 • "– När vi är ute och visar oss hela tiden så är det en del av det förbyggande, vi blir en trygghet för dem."
 • "Det handlar om tillgänglighet och trygghet för allmänheten ”."

Vad betyder trygghet inom ekonomi ?

känsla av välmående och säkerhet /bland vänner eller i samhället/, känsla av att inget dåligt kommer att hända, känsla av att vara omhändertagen och skyddad (t.ex. av andra personer)

Möjliga synonymer till trygghet

Relaterat till trygghet

skydd

försvar

kvarhållande

förvaring

säkerhet

Diskussion om ordet trygghet