tuberkulos

tuberkulosen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tuberkulos

Hur används ordet tuberkulos

  • "86-åriga Anna-Lisa Blomberg från Lyckeby fick tuberkulos när hon var 19 år i slutet på 40-talet."
  • "Lyxbedragaren ska också ha insjuknat under tiden i fängelse – i lunginflammation och tuberkulos."
  • "Han gick ner 27 kilo, fick skabb och tuberkulos och blev dessutom slagen av både intagna och vakter."
  • "– I dag måste vi i svensk sjukvård tänka om att tuberkulos är en realitet och vi måste inse att det är en av de diagnoser som måste beaktas när man inte förstår vad det är frågan om."
  • "Kvinnan hade tuberkulos men fick diagnosen först tre dagar efter sin död."
  • "I juni 2013 avled hon och tre dagar senare visade ett provsvar från Malmö att hon hade tuberkulos."
  • "– Det är en utbildningsinsats som riktar sig till personalen och specifikt till läkarna för att tydliggöra att tuberkulos är alltid något som man alltid ska tänka på när man har knepiga fall med de här symptomen, säger Peter Jansson, chefläkare på Blekingesjukhuset."
  • "Men provsvaret kom först tre dagar efter Vanjas död, ett provsvar som visade att hon led av tuberkulos."
  • "Personalen får då bära skyddsutrustning för att inte riskeras att smittas av till exempel hiv, gulsot eller tuberkulos."
  • "En boende och en anställd på ett äldreboende i Karlskrona har smittats av tuberkulos."

Vad betyder tuberkulos inom medicin ?

Tuberkulos (även kallat TBC[1][2]) är en infektionssjukdom som vanligtvis orsakas av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberkulos

Möjliga synonymer till tuberkulos

Relaterat till tuberkulos

skadlighet

Diskussion om ordet tuberkulos