turmoil

turmoils
Substantiv

Översättningar

Ordet turmoil har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom kemi
juridik
allmänt
generell
kemi

Ordet turmoil inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet turmoil inom allmänt

Synonymer till turmoil (inom allmänt)

Möjliga synonymer till turmoil (inom allmänt)

Ordet turmoil inom generell

Synonymer till turmoil (inom generell)

Ordet turmoil inom kemi

Synonymer till turmoil (inom kemi)

Möjliga synonymer till turmoil (inom kemi)

Diskussion om ordet turmoil