turn back

turn back
turned back
turned back
Verb

Ordet turn back har 5 betydelser

  • Inom polisväsende
  • Inom musik
  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom spel
polisväsende
musik
sport
generell
spel

Ordet turn back inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till turn back (inom polisväsende)

Ordet turn back inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till turn back (inom musik)

Möjliga synonymer till turn back (inom musik)

Ordet turn back inom sport

Synonymer till turn back (inom sport)

Möjliga synonymer till turn back (inom sport)

Ordet turn back inom generell

Synonymer till turn back (inom generell)

Ordet turn back inom spel

Synonymer till turn back (inom spel)

Möjliga synonymer till turn back (inom spel)

Diskussion om ordet turn back