turn away

turn away
turned away
turned away
Verb

Synonymer till turn away

Ordet turn away har 4 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
  • Inom heraldik
  • Inom lingvistik
ålderdomlig
generell
heraldik
lingvistik

Ordet turn away inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till turn away (inom ålderdomlig)

Ordet turn away inom generell

move so as not face somebody or something

(inom generell)

Ordet turn away inom heraldik

Synonymer till turn away (inom heraldik)

Ordet turn away inom lingvistik

Synonymer till turn away (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till turn away (inom lingvistik)

Diskussion om ordet turn away