turn-out

turn-outs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet turn-out

  • Melonica - 2009-02-05

    utfalla, avlöpa, sluta; I don't know how it will turn out gå, bli turn out well (badly) äv. slå väl (illa) ut everything turns out for the best in the end allt ordnar sig till sist arta sig till, bli; she has turned out a pretty girl he turned out to be/it turned out that he was han visade sig vara, det visade sig att han var vika (vända, böja, kröka) utåt, vara vänd utåt släcka; turn out the light producera, framställa, tillverka; the factory turns out 5,000 cars a week utbilda; turn out pupils, turn out trained nurses släppa ut, köra (kasta) ut ; köra bort; turn sb out of his job ; utesluta; turn sb out of a club turn sb out köra ngn på porten turn out a tenant vräka en hyresgäst möta (ställa) upp, gå (rycka) ut; everybody turned out to greet him turn out to a man gå man ur huse i röja ur, tömma; turn out the drawers in one's desk turn out one's pockets vända ut och in på (tömma) fickorna stjälpa upp