tvärslå

tvärslån
tvärslåar
tvärslåarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tvärslå

 • lag [ byggnadskonst ]
 • regel [ arkitektur, byggnadskonst ]
 • ribba [ arkitektur, sömnad ]
 • nar [ snickeri ]
 • låsregel [ teknik ]

Hur böjs ordet tvärslå på svenska?

Obestämd singular: tvärslå
Bestämd singular: tvärslån
Obestämd plural: tvärslåar
Bestämd plural: tvärslåarna

Hur används ordet tvärslå

 • "Höga pålar med en tvärslå och sopsäckar över."
 • "Här var flera ringar trädda över pålen i stället för att som i dag vara två till antalet och fästa på en tvärslå."
 • "Höga pålar med en tvärslå och sopsäckar över."
 • "Ändå har Sisab spikat för en tvärslå så att olyckan inte ska upprepas."

Ordet tvärslå har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom lås
politik
lås

Vad betyder tvärslå inom politik ?

stång eller bom (slå) på tvären

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till tvärslå (inom politik)

 • lag [ byggnadskonst ]
 • regel [ arkitektur, byggnadskonst ]
 • ribba [ arkitektur, sömnad ]
 • nar [ snickeri ]

Möjliga synonymer till tvärslå (inom politik)

Ordet tvärslå inom lås

Översättningar (inom lås)

Engelska
 • bolt  [ teknik ]

Synonymer till tvärslå (inom lås)

Möjliga synonymer till tvärslå (inom lås)

Diskussion om ordet tvärslå