tveksam

[tveːkˌsam]
tveksammare
tveksammast
Adjektiv

Hur uttalas ordet tveksam?

[tveːkˌsam]

Hur böjs ordet tveksam på svenska?

Komparativ: tveksammare
Superlativ: tveksammast

Hur används ordet tveksam

 • "I Blekingepolisens svar till JO ställer man sig tveksam till grunderna för polisbefälets beslut."
 • "Här erkänner han tveksam laxexport"
 • "Det tycker jag är bra och det gör att man är tveksam till de religiösa skolorna, säger Chatarina Holmberg ( S ), ordförande Kunskapsnämnden Karlskrona."
 • "Hans klasskompis Niklas Breimert är lite mer tveksam."
 • "Det är många som har önskat kameraövervakning men jag är tveksam till det."
 • "Han är tveksam till om det går att rädda vissa fastigheter som länge stått och delvis har förfallit."
 • "– Jag känner mig tveksam till att stanna, men det är svårt att säga, säger Ida la Fleur, medlem i Karlshamns fältgrupp till P4 Blekinge."
 • "Men Michael Anefur som besökt ett 40-tal kommuner och tittat på hur de motverkar hemlöshet ställde sig tveksam till uppgifterna som kommunalrådet lanserade."
 • "Mamman reagerade kraftigt när det kom ny personal och ibland var hon tveksam till att ens öppna dörren."
 • "– Jag var lite tveksam, de är borymmare och matas på marken eller så klättrar de upp i trädet."
 • "I Blekingepolisens svar till JO ställer man sig tveksam till grunderna för polisbefälets beslut."
 • "Här erkänner han tveksam laxexport"
 • "Det tycker jag är bra och det gör att man är tveksam till de religiösa skolorna, säger Chatarina Holmberg ( S ), ordförande Kunskapsnämnden Karlskrona."
 • "Hans klasskompis Niklas Breimert är lite mer tveksam."
 • "Det är många som har önskat kameraövervakning men jag är tveksam till det."
 • "Han är tveksam till om det går att rädda vissa fastigheter som länge stått och delvis har förfallit."
 • "– Jag känner mig tveksam till att stanna, men det är svårt att säga, säger Ida la Fleur, medlem i Karlshamns fältgrupp till P4 Blekinge."
 • "Men Michael Anefur som besökt ett 40-tal kommuner och tittat på hur de motverkar hemlöshet ställde sig tveksam till uppgifterna som kommunalrådet lanserade."
 • "Mamman reagerade kraftigt när det kom ny personal och ibland var hon tveksam till att ens öppna dörren."
 • "– Jag var lite tveksam, de är borymmare och matas på marken eller så klättrar de upp i trädet."

Vad betyder tveksam inom ekonomi ?

som känner tvekan

Relaterat till tveksam

ovillighet

betänklighet

fruktan

tvivel

obeslutsamhet

ovisshet

svängning

sammanblandning

Diskussion om ordet tveksam