tydliggöra

tydliggör
tydliggjorde
tydliggjort
Verb

Översättningar

Synonymer till tydliggöra

Hur böjs ordet tydliggöra på svenska?

Presens: tydliggör
Preteritum: tydliggjorde
Supinum: tydliggjort

Hur används ordet tydliggöra

 • "Det handlar dels om att uppdatera målen med hänsyn till vad som hänt i omvärlden, men också om att tydliggöra miljöperspektivet och föra in ett socialt perspektiv."
 • "Det fanns till och med så kallade aktiveringsinspektörer i varje län i mitten på 1960-talet vars uppgift var att informera kvinnorna om att de behövdes på arbetsmarknaden och tydliggöra vad de kunde vinna på att börja jobba."
 • "I uppdraget ingår även att föreslå hur chefsavtalen kan tidsbegränsas samt att tydliggöra att brottsliga handlingar direkt ska leda till att avgångsvederlag och motsvarande ersättningar inte betalas ut."
 • "Styrkan i Sommers initiativ är just detta, politiker kan själva bidra till en ökad transparens genom att tydliggöra sin egen roll som beslutsfattare."
 • "– Göteborg måste tydliggöra konsekvenserna av ett nej."
 • "– Göteborg måste tydliggöra konsekvenserna av ett nej."
 • "– Göteborg måste tydliggöra konsekvenserna av ett nej."
 • "Tv, radio och tidningar måste upphöra med slarviga rapporteringar som hänvisar till ett helt universum av röster, utan i stället tydliggöra vilka grupper som faktiskt rasar över flyttade Tintinböcker eller varnar för REVA-kontroller i tunnelbanan."
 • "En fördjupad analys skulle också kunna söka svar på vilken typ av kulturskapare som kan lyckas den här vägen, och därmed även tydliggöra nackdelar med modellen."
 • "Inte på något dramatiskt sätt, men det har funnits en vilja att tydliggöra somligt, inte minst inom det konstpolitiska området."
 • "– Det är bra att kommunen vill tydliggöra vilka eventuella brister som funnits."
 • "– Det är klart att det är hennes huvuduppgift att tydliggöra vår politik."
 • "Sverigedemokraterna i Sölvesborg har sedan en tid tillbaka planerat att arrangera en politisk debatt mellan partierna där de lokala toppkandidaterna skulle få möjlighet att tydliggöra för kommuninvånarna hur de ställer sig i lokalpolitiska frågor inför höstens val."
 • "Vi vill tydliggöra vad det är som är så fantastiskt med att ha en liten skola på landsbygden och vad det kan ge barnen, säger Johan Olsson."
 • "Att de inte har fått till något avtal tidigare menar han beror på att sjukvården – som använder tolktjänsterna – inte kunnat tydliggöra och sammanställa behovet."
 • "Någon förändring behöver göras och så måste vi tydliggöra HR-chefens funktion i organisationen."
 • "– Vi behövde tydliggöra vad som ska flaggas och varför."
 • "– Min bedömning är att hon är bäst skickad att samla partiet och tydliggöra vår politik."
 • "– Det är en utbildningsinsats som riktar sig till personalen och specifikt till läkarna för att tydliggöra att tuberkulos är alltid något som man alltid ska tänka på när man har knepiga fall med de här symptomen, säger Peter Jansson, chefläkare på Blekingesjukhuset."
 • "– För att tydliggöra organisationen har styrelsen utsett en tf vd, så vi kan fortsätta vårt långsiktiga arbete med att utveckla såväl vårt befintliga fastighetsbestånd som utbyggnaden på Östra Piren, säger Andreas Saleskog ( S ), som är styrelseordförande för Karlshamnsfastigheter."

Diskussion om ordet tydliggöra