typ

typen
typer
typerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till typ

Hur böjs ordet typ på svenska?

Obestämd singular: typ
Bestämd singular: typen
Obestämd plural: typer
Bestämd plural: typerna

Hur används ordet typ

 • "Enligt Tullverket vill man inte uttala sig hur stora mängder det rör sig om eller vilken typ av narkotika som beslagtagits."
 • "Enligt den legitimerade naprapaten Joakim Dettner, så bedömer han att denna typ av skador tar lång tid att läka."
 • "Men för att trygga försvarets personalbehov och kunna utöka antalet soldater vid försämrat säkerhetsläge har regeringen gett en utredare i uppdrag att lägga fram förslag på en ny typ av värnplikt."
 • "Det är typ det vanligaste man får höra."
 • "Och om det berodde på en förorening så vore det rimligt att anta att det enbart skulle röra sig om samma typ av cancer eller sjukdom, inte olika som det är nu."
 • "Vilken typ av spelare som kan bli aktuell lämnar Lejonen över till expertisen på området."
 • "Det är den enda typ av forskning som gjorts där man ser ett resultat på människor."
 • "– Det krävs en omfattande städning under och efter ett sådant här typ av åtgärdsarbete, samt en kontroll av inomhusmiljön innan en verksamhet återupptas."
 • "Han understryker att omprioriteringen är tillfällig och säger att polisen nu får acceptera en lägre redovisningsgrad för denna typ av brottslighet."
 • "Enligt räddningstjänsten verkar föraren ha kört på någon typ av betonglock och fått ett kast och kört ut över kajkanten."
 • "Han var en lustig typ."
 • "Det finns skumma typer i de här trakterna."

Ordet typ har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom biologi
 • Inom vardagligt
 • Inom typografi
allmänt
biologi
vardagligt
typografi

Vad betyder typ inom allmänt ?

urbild, förebild, modell, sort

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till typ (inom allmänt)

Möjliga synonymer till typ (inom allmänt)

Möjliga synonymer till typ (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet typ inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Synonymer till typ (inom biologi)

Möjliga synonymer till typ (inom biologi)

Relaterat till typ (inom biologi)

biologi

Ordet typ inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till typ (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till typ (inom vardagligt)

Ordet typ inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Engelska

Möjliga synonymer till typ (inom typografi)

Diskussion om ordet typ

typ

Adverb

Översättningar (inom typografi)

Hur används ordet typ

 • "Enligt Tullverket vill man inte uttala sig hur stora mängder det rör sig om eller vilken typ av narkotika som beslagtagits."
 • "Enligt den legitimerade naprapaten Joakim Dettner, så bedömer han att denna typ av skador tar lång tid att läka."
 • "Men för att trygga försvarets personalbehov och kunna utöka antalet soldater vid försämrat säkerhetsläge har regeringen gett en utredare i uppdrag att lägga fram förslag på en ny typ av värnplikt."
 • "Det är typ det vanligaste man får höra."
 • "Och om det berodde på en förorening så vore det rimligt att anta att det enbart skulle röra sig om samma typ av cancer eller sjukdom, inte olika som det är nu."
 • "Vilken typ av spelare som kan bli aktuell lämnar Lejonen över till expertisen på området."
 • "Det är den enda typ av forskning som gjorts där man ser ett resultat på människor."
 • "– Det krävs en omfattande städning under och efter ett sådant här typ av åtgärdsarbete, samt en kontroll av inomhusmiljön innan en verksamhet återupptas."
 • "Han understryker att omprioriteringen är tillfällig och säger att polisen nu får acceptera en lägre redovisningsgrad för denna typ av brottslighet."
 • "Enligt räddningstjänsten verkar föraren ha kört på någon typ av betonglock och fått ett kast och kört ut över kajkanten."

Vad betyder typ inom generell ?

urbild, förebild, modell, sort

Diskussion om ordet typ