udd

udden
(-)
uddarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till udd

Hur böjs ordet udd på svenska?

Obestämd singular: udd
Bestämd singular: udden
Bestämd plural: uddarna

Hur används ordet udd

 • "Hans ursäkt tog udden av hennes vrede"
 • "För konstnären handlade det om att skapa verk som både gick att leva med för de boende men som samtoidigt har en viss udd – i det här fallet riktat mot de boende på Alderholmen och idén om hur deras prioriteringar kan se ut."
 • "I en av scenerna var killarna visserligen lättklädda, men absolut inte nakna, och föreställningen hade ingen sexuell anspelning utan var vårdrelaterad med en satirisk udd. ”"
 • "Läs mer om utgrävningarna vid Fornäs udd."
 • "På ett par veckor ska de flytta flera ton sten från det gamla gravröset på Fornäs udd – först lyfta bort dem från bronsåldersgraven och på slutet lägga tillbaka alla stenarna igen."
 • "Arkeologen Joakim Wehlin är mer än nöjd med sina medarbetare vid utgrävningen av en bronsåldersgrav på Fornäs udd."
 • "Även om ingen direkt ges skulden för krisens följder i Danmark, så är den så kallade Rangvidrapportens udd riktad mot den tidigare högerborgerliga regeringen och mot bristande styrelsekompetens i den danska banksektorn ända upp i riksbanken."
 • "För konstnären handlade det om att skapa verk som både gick att leva med för de boende men som samtoidigt har en viss udd – i det här fallet riktat mot de boende på Alderholmen och idén om hur deras prioriteringar kan se ut."
 • "Men det går inte att bortse från att denna udd riktad mot åklagaren även kan ses som en del av försvarets strategi att söka försvaga åtalet."
 • "Vi har sett många aktiviteter där man riktar sin udd mot Sveriges judar – både enskilda och organisationer."
 • "– Ja, jag hörde ju den här rättsläkaren och hans uppfattning, och då underförstått den kritik som riktas mot utredningen, och kanske hade sin udd mot överåklagaren vid Riksenheten för polismål."

Vad betyder udd inom kläder ?

den vassa spetsen längs ut på en kniv

Möjliga synonymer till udd

Relaterat till udd

topp

hakform

konvexitet

skärpa

slut

kvickhet

kraftyttring

inskärning

uttrycksfullhet

Diskussion om ordet udd

UDD

Substantiv

Vad betyder UDD inom förkortning, data ?

User Data Document

Diskussion om ordet UDD