ultimatum

ultimatumet
ultimatum
ultimatumen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet ultimatum på svenska?

Obestämd singular: ultimatum
Bestämd singular: ultimatumet
Obestämd plural: ultimatum
Bestämd plural: ultimatumen

Vad betyder ultimatum inom generell ?

Ett ultimatum (latin för den sista) är ett krav som lämnas med en viss tidsfrist utan intention att förhandla https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultimatum

Relaterat till ultimatum

befallning

tvång

förbehåll

slut

krigföring

Diskussion om ordet ultimatum

ultimatum

ultimatums
Substantiv

Översättningar

Vad betyder ultimatum inom generell ?

a final peremptory demand

Diskussion om ordet ultimatum