undantag

undantaget
undantag
undantagen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till undantag

Hur böjs ordet undantag på svenska?

Obestämd singular: undantag
Bestämd singular: undantaget
Obestämd plural: undantag
Bestämd plural: undantagen

Hur används ordet undantag

  • "Miljöpartisten Isabella Lövin som sitter i fiskeutskottet skriver till kommissionen och frågar om beslutet om Sveriges permanenta undantag från gränsvärdena ska omprövas."
  • "Ett undantag är kabelföretaget ABB, som meddelar att 300 personer kommer att anställas i Karlskrona de närmaste tre åren."
  • "Regeringen ansökte förra året om ett permanent undantag från EU:s regler om gränsvärdet för dioxin i fisk."
  • "Naturvården kom på undantag och en av de viktiga funktionerna, forskning och undervisning, försummades, säger Lars Emmelin, föreningens vice ordförande, till tidningen."
  • "Men det finns undantag, menar Ignacy."
  • "Gränsen kom till som en politisk kompromiss mellan sju riksdagspartier, men nu vill såväl moderater som socialdemokrater öppna för undantag så att också barn placerade efter 1980 kan få rätt till ekonomisk kompensation."
  • "– Vi måste se till att lagen öppnar för undantag, så att Joakim och de andra som drabbats kan få upprättelse."
  • "Bättre reningsteknik, undantag för äldre personer som kanske inte har råd, höjt rotavdrag för att göra det billigare att förbättra sitt enskilda avlopp som kan kosta uppemot 100 000 kronor att uppgradera, är några förslag från Villaägarna för att lindra effekterna."
  • "Då gäller inte lagen om offentlig upphandling, men om man bygger en helt ny lokal, då har jag väldigt svårt att se att det skulle vara ett undantag mot lagen."
  • "Under hösten har det varit klassiska svampangrepp med undantag för undersökt fisk från Stockholms ström, säger Charlotte Axén."

Vad betyder undantag inom juridik ?

Med undantag eller undantagskontrakt, i Finland sytning, menas rätt för säljaren att för sin återstående livstid behålla brukanderätt till en mindre bostad eller ett mindre jordområde som undantas från köparens rätt att förfoga över den överlåtna fastigheten https://sv.wikipedia.org/wiki/Undantag_(fastighetsr%C3%A4tt)

Möjliga synonymer till undantag

Relaterat till undantag

avvikelse

frikallelse

avvänjning

avskildhet

uteslutning

tillåtelse

frånvaro

besittning

nedgång

avslag

motsättning

villkor

ovanlighet

relationslöshet

oregelbundenhet

fråndragning

Diskussion om ordet undantag