undantaga

Verb

Hur används ordet undantaga

  • "David Cameron vill kunna undantaga medborgare från andra länder så att dessa först efter att ha varit i Storbritannien i fyra år får ta del av systemet."

Möjliga synonymer till undantaga

Relaterat till undantaga

tillåtelse

frikallelse

besittningstagande

avslag

villkor

fråndragning

Diskussion om ordet undantaga