underdomstol

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Vad betyder underdomstol inom generell ?

En underrätt är en av de domstolar som dömer i första instans. Till underrätterna hör, bland allmänna domstolar, tingsrätt samt, bland förvaltningsdomstolar, förvaltningsrätt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Underr%C3%A4tt

Relaterat till underdomstol

domstol

Diskussion om ordet underdomstol