underhåll

underhållet
underhåll
underhållen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till underhåll

Hur böjs ordet underhåll på svenska?

Obestämd singular: underhåll
Bestämd singular: underhållet
Obestämd plural: underhåll
Bestämd plural: underhållen

Hur används ordet underhåll

 • "Göteborgs Stad svarar att det just nu saknas pengar för underhåll av vissa bullerskydd."
 • "Det första kan du inte välja ( sköter drift, underhåll och överföring av elen )."
 • "Vi har en enastående kunskap om daglig drift och underhåll."
 • "Att de låser upp krögarna till att endast servera de ölsorter som leverantören erbjuder, i utbyte mot ekonomisk ersättning, installation och underhåll av tappar, kylar, glas och så vidare."
 • "En fråga till er som byggde bullerskydden efter våra vägar; trodde ni att de skulle stå i all evighet utan underhåll?"
 • "Hälften av de levererade vagnarna har tidvis varit ur trafik och i snitt har var tredje vagn stått på verkstad för reparation eller underhåll."
 • "Billigare att anlägga, men pumpstationerna kräver underhåll."
 • "Våra fastighetsskötare har kommit till lägenheter för underhåll som har varit i helt bedrövligt skick."
 • "Formellt kan vi vräka personer för bristande underhåll men det är förstås inget vi vill göra."
 • "Pengarna räcker inte för underhåll"
 • "Totalt 124.000 föräldrar i landet betalade inte underhåll för sina barn under förra året."
 • "I utlåtandet konstateras att byggnad 13 har omfattande fuktskador samt inomhusmiljörelaterade problem på grund av långvarigt bristande underhåll."
 • "Med Hyresgästföreningen motbud på 0,5 procent kan inte våra medlemmar bibehålla nuvarande standard, service och underhåll."
 • "Juryn har tagit hänsyn till bedömningskriterier som rofylldhet, artrikedom, rymd, skötsel och underhåll, samt egenskaper och insatser som gör parken attraktiv och tillgänglig för allmänheten, vid valet av nominerade bidrag."
 • "– Folk kan med tanke på allemansrätten bada där ändå, men vi har inget ansvar gällande underhåll."
 • "För att få loss pengar till underhåll och den nybyggnation som behöver göras har man nu börjat diskutera om man ska sälja några hyreshus för att få in mer pengar."
 • "Han håller med om att mer underhåll behövs och påpekar att det är en ekonomisk fråga."
 • "– När jag har varit ute på boendemöten så har det ofta kommit fram folk och pratat om när vi ska göra underhåll på deras fönster och liknande men det är inte lätt."
 • "Fastighetschefen Åsa Norrby säger att Blekinge är sämst i landet på att lägga pengar på underhåll."
 • "Karlshamnsbostäder, Kabo, diskuterar just nu att sälja hyresfastigheter för att få loss pengar till underhåll och nybyggnation."

Ordet underhåll har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom ekonomi
juridik
ekonomi

Vad betyder underhåll inom juridik ?

skötsel; support

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till underhåll (inom juridik)

Möjliga synonymer till underhåll (inom juridik)

Relaterat till underhåll (inom juridik)

kraftmedel

inkomst

förvaring

hjälp

utgift

egendom

anskaffning

förtäring

kvarhållande

stöd

Ordet underhåll inom ekonomi

Synonymer till underhåll (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till underhåll (inom ekonomi)

Diskussion om ordet underhåll

underhålla

underhåller
underhöll
underhållit
Verb

Synonymer till underhålla (inom ekonomi)

Hur böjs ordet underhålla på svenska?

Presens: underhåller
Preteritum: underhöll
Supinum: underhållit

Ordet underhålla har 3 betydelser

 • Inom typografi
 • Inom generell
 • Inom allmänt
typografi
generell
allmänt

Vad betyder underhålla inom typografi ?

göra så att publiken har roligt och är avkopplad, särskilt i framträdande; medverka i underhållning

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till underhålla (inom typografi)

Ordet underhålla inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till underhålla (inom generell)

Möjliga synonymer till underhålla (inom generell)

Ordet underhålla inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till underhålla (inom allmänt)

Möjliga synonymer till underhålla (inom allmänt)

Diskussion om ordet underhålla