underkänna

underkänner
underkände
underkänt
Verb

Översättningar

Motsats till underkänna

Synonymer till underkänna

Hur böjs ordet underkänna på svenska?

Presens: underkänner
Preteritum: underkände
Supinum: underkänt

Hur används ordet underkänna

  • "Men Bilprovningen kommer inte att underkänna de A-traktorer som kommer upp i 31 kilometer i timmen."
  • "Deras förslag var att underkänna hela styrelsen genom att, som det heter, inte bevilja ansvarsfrihet."
  • "Men på årsmötet kom också ett annat förslag – att bara underkänna kassören, och även om det fanns de som invände ställde sig majoriteten bakom detta."
  • "På måndag var det tänkt att kultur- och fritidsnämnden skulle fatta beslut att godkänna eller underkänna de slutredovisningar som lämnats in från föreningar som under hösten 2020 bedrivit olika integrationsprojekt med statliga medel."
  • "Rent krasst så ska besiktningen se till att exempelvis en lampa lyser och sitter rätt och kan godkänna bilen flera gånger, medan polisens bilinspektör vid en flygande kontroll kan underkänna bilen ifall lampan inte är EU-godkänd."
  • "Meningen är att få bolag att gå med på att på motsvarande sätt låta aktieägarna godkänna eller underkänna bolagens arbete med att redovisa och få ner koldioxidutsläpp."
  • "Vi anser därför att detta är en politisk fråga och ber kunskapsnämnden i Sandvikens kommun att underkänna beslutet på sitt sammanträde imorgon tisdag."
  • "Vi anser därför att detta är en politisk fråga och ber kunskapsnämnden i Sandvikens kommun att underkänna beslutet på sitt sammanträde imorgon tisdag."
  • "Ska ha förbjudits att underkänna elev – nu anmäler hon skolan"
  • "Detta efter att hon inte ska ha fått underkänna en elev för rektorn."

Vad betyder underkänna inom vardagligt ?

inte godkänna, bedöma vara undermålig

Möjliga synonymer till underkänna

Möjliga synonymer till underkänna

Relaterat till underkänna

avslag

ogillande

domslut

gagnlöshet

ringaktning

underskattning

otillräcklighet

tillkortakommande

förkastelse

Diskussion om ordet underkänna