undermedveten

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet undermedveten

  • "– Även om vi aldrig kan slå fast vilken specifik skjutning som inspirerats av undermedveten påverkan så hjälper den här analysen os att förstå aspekter av den komplexa dynamik som kan ligga bakom dessa händelser."
  • "Det andra experimentet däremot, är det som enligt forskarna visar på det nya : att effekterna uppstår på undermedveten nivå."
  • "Därför tror forskarna att placeboeffekten, och den motsatta effekten nocebo ( att man mår sämre istället för bättre ) uppstår på en undermedveten nivå."

Diskussion om ordet undermedveten