undersöka

undersöker
undersökte
undersökt
Verb

Hur böjs ordet undersöka på svenska?

Presens: undersöker
Preteritum: undersökte
Supinum: undersökt

Hur används ordet undersöka

 • "Enligt konsumentkreditlagen måste ett företag som lånar ut pengar till en privatperson undersöka om konsumenten kan betala tillbaka pengarna."
 • "Bomben har nu överlämnats till kriminaltekniker som ska undersöka den och försöka säkra spår."
 • "– Men får vi bara lite information om hur de har tänkt sig så kan vi vara framme med vatten och avlopp till Gällinge i tid och undersöka om det finns tillräcklig kapacitet i befintliga ledningar och pumpstationer."
 • "Syftet är undersöka hur länge gelén stannar kvar i magen."
 • "Registreringen är så allvarlig att åklagare bör undersöka förutsättningarna för att väcka åtal."
 • "Det sistnämnda strider mot lagen, enligt KO – den som ger kredit måste själv undersöka låntagarens ekonomi."
 • "Polisintendent Janice Armstrong berättar för tidningen Calgary Herald att de fått information om anklagelserna för fem månader sedan, men att de haft problem med att undersöka klagomålen som riktats mot polisen."
 • "Och vi behöver prova på alternativ, experimentera, utmanas, undersöka hur det skulle vara att göra på ett annat sätt."
 • "Utredaren ska nu undersöka om sådana insatser kan tillåtas i Sverige."
 • "Under helgen ska experter undersöka skadornas omfattning."
 • "De borde, när vi slog larm, börjat undersöka saken."
 • "– Vi kommer att göra genetiska analyser för att undersöka var lövgrodorna kommer ifrån, säger Annika Lydänge."
 • "Polisen arbetar just nu med att undersöka platsen för sprängningen."
 • "Men det här måste man förstås ta på allvar och undersöka vidare, säger Håkan Tinnerberg."
 • "Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala vill undersöka om utfodring av vildsvin rubbar de normala brunstperioderna hos suggorna – från en gång varje höst till i genomsnitt tre gånger per två år."
 • "Statsveterinär Torsten Mörner i Uppsala har fått klartecken till studien som ska undersöka om fågeldöden bland ejdrar i Östersjön har samband med att många ejdrar har låga halter av vitamin B1, tiamin."
 • "De har i samarbete med Karolinska Institutet fått i uppgift av Socialstyrelsen och i förlängningen regeringen, att göra fördjupade studier för att undersöka hur säkert man kan bedöma en persons ålder med hjälp av magnetkamera."
 • "Karlskrona kommun ska nu kontakta sin kommunjurist för att undersöka hur man ska gå vidare."
 • "Även polisen är på plats vid Idrottsvägen för att undersöka området vid branden."
 • "Nu ska museets personal undersöka skicket på grindarna och se hur man kan renovera dem med varsam hand."

Ordet undersöka har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
bildligt
vardagligt
generell

Vad betyder undersöka inom bildligt ?

(noggrant) ta reda på information (om något), ofta då något specifikt är oklart

Synonymer till undersöka (inom bildligt)

Ordet undersöka inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till undersöka (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till undersöka (inom vardagligt)

Ordet undersöka inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till undersöka (inom generell)

Möjliga synonymer till undersöka (inom generell)

Diskussion om ordet undersöka