undulation

undulations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet undulation har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom generell
fysik
generell

Ordet undulation inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till undulation (inom fysik)

Möjliga synonymer till undulation (inom fysik)

Ordet undulation inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till undulation (inom generell)

Diskussion om ordet undulation