universitetslektor

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet universitetslektor

  • "Jag tror att alla de sakerna bidrar till att man håller det för sig själv, säger Krister Håkansson, universitetslektor i psykologi på Linnéuniversitetet i Växjö."
  • "– Lågtröskelboende innebär att människor får bli kvar i en tuff och hård social utsatthet där det är väldigt svårt att förändra sina liv, säger Arne Kristiansen, universitetslektor på Socialhögskolan på Lunds universitet."
  • "– Detta är något som man behöver fastställa för att få en form av trygghet, både för de som dricker vatten men också för försäkringsbolagen, säger Filip Bladini, universitetslektor skadeståndsrätt Göteborgs Universitet."
  • "Om vatten inte är en produkt måste man visa att den som orsakat skadan har varit vårdslös vilket är betydligt svårare, säger Filip Bladini, universitetslektor skadeståndsrätt Göteborgs Universitet."
  • "Även Pernilla Garmy, universitetslektor vid Högskolan i Kristianstad beklagar det som har hänt."
  • "Om vatten inte är en produkt måste man visa att den som orsakat skadan har varit vårdslös vilket är betydligt svårare, säger Filip Bladini, universitetslektor skadeståndsrätt Göteborgs Universitet."
  • "Anders Sannerstedt är docent i statsvetenskap och numera pensionerad universitetslektor vid Lunds universitet, där han varit verksam sedan 1971."
  • "– Det enda vi har fått från Försäkringskassan är personernas adresser och deras diagnos, säger Pernilla Garmy, universitetslektor vid Högskolan i Kristianstad."
  • "Ingen annan högtid är så ensam som julen, menar Per Johansson, legitimerad psykolog och universitetslektor vid Lunds universitet."
  • "Men universitetslektor Jan Turvall i Göteborg, expert i kommunalrätt, menar att kommunen har en skyldighet att registrera och lämna ut handlingarna."

Vad betyder universitetslektor inom utbildning ?

lektor (högre lärare och/eller forskare) vid universitet

Möjliga synonymer till universitetslektor

Möjliga synonymer till universitetslektor

Relaterat till universitetslektor

uttolkare

lärare

Diskussion om ordet universitetslektor