upparbeta

upparbetar
upparbetade
upparbetat
Verb

Översättningar

Synonymer till upparbeta

Hur böjs ordet upparbeta på svenska?

Presens: upparbetar
Preteritum: upparbetade
Supinum: upparbetat

Hur används ordet upparbeta

 • "Den viktigaste åtgärden för att undvika skador av granbarkborren är att upparbeta färska vindfällda granar."
 • "” För att minska risken för stora angrepp av granbarkborre är det mycket viktigt att upparbeta och transportera bort stormfällt och skadat granvirke innan den 15 juli."
 • "- Det är väldigt viktigt att skogsbruket inte avverkar stående träd som inte angripits utan prioriterar att upparbeta och få ut färskt stormfällt granvirke, säger Johanna From, ansvarig chef för Skogsstyrelsens projekt Granbarkborre och storm 2007."
 • "– Har man inte mycket goda kunskaper om den speciella arbetsteknik som används vid upparbetning av stormfälld skog så bör man som skogsägare överhuvudtaget inte ge sig ut i skogen för att upparbeta stormfällda träd, säger Magnus Fridh, chef på Skogsstyrelsens Analysenhet i ett pressmeddelande."
 • "Skogsstyrelsen avråder personer utan rätt kunskaper från att upparbeta stormfällda träd."
 • "Vi vill ändå uppmana skogsägare att inte själva upparbeta stormfällda träd utan rätt kunskaper och rätt utrustning, säger Magnus Fridh, chef för Analysenheten på Skogsstyrelsen."
 • "– Om vi ska rädda skogen måste alla markägare vara mycket aktiva och i ett tidigt skede själva upparbeta sina vindfällen eller kontakta sin virkesköpare, säger Johanna From."
 • "– Det är därför läge att söka efter nya angrepp, upparbeta och transportera bort dessa träd så snart som möjligt, säger Lennart Svensson, nationell skogssamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmedelande."
 • "Enligt IP Onlys presschef Niclas Karnhill måste kunder betala en kostnad för att häva ett avtal, för att företaget ska kunna täcka upp för de kostnader som man har hunnit upparbeta under projekteringen."
 • "Vi måste upparbeta en likviditet tills att nästa års laganmälningar kommer in."
 • "Den viktigaste åtgärden för att undvika skador av granbarkborren är att upparbeta färska vindfällda granar."
 • "” För att minska risken för stora angrepp av granbarkborre är det mycket viktigt att upparbeta och transportera bort stormfällt och skadat granvirke innan den 15 juli."
 • "- Det är väldigt viktigt att skogsbruket inte avverkar stående träd som inte angripits utan prioriterar att upparbeta och få ut färskt stormfällt granvirke, säger Johanna From, ansvarig chef för Skogsstyrelsens projekt Granbarkborre och storm 2007."
 • "– Har man inte mycket goda kunskaper om den speciella arbetsteknik som används vid upparbetning av stormfälld skog så bör man som skogsägare överhuvudtaget inte ge sig ut i skogen för att upparbeta stormfällda träd, säger Magnus Fridh, chef på Skogsstyrelsens Analysenhet i ett pressmeddelande."
 • "Skogsstyrelsen avråder personer utan rätt kunskaper från att upparbeta stormfällda träd."
 • "Vi vill ändå uppmana skogsägare att inte själva upparbeta stormfällda träd utan rätt kunskaper och rätt utrustning, säger Magnus Fridh, chef för Analysenheten på Skogsstyrelsen."
 • "– Om vi ska rädda skogen måste alla markägare vara mycket aktiva och i ett tidigt skede själva upparbeta sina vindfällen eller kontakta sin virkesköpare, säger Johanna From."
 • "– Det är därför läge att söka efter nya angrepp, upparbeta och transportera bort dessa träd så snart som möjligt, säger Lennart Svensson, nationell skogssamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmedelande."
 • "Enligt IP Onlys presschef Niclas Karnhill måste kunder betala en kostnad för att häva ett avtal, för att företaget ska kunna täcka upp för de kostnader som man har hunnit upparbeta under projekteringen."
 • "Vi måste upparbeta en likviditet tills att nästa års laganmälningar kommer in."

Ordet upparbeta har 2 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom gruvdrift
biologi
gruvdrift

Vad betyder upparbeta inom biologi ?

kärnbränsleavfall

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till upparbeta (inom biologi)

Möjliga synonymer till upparbeta (inom biologi)

Ordet upparbeta inom gruvdrift

Synonymer till upparbeta (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till upparbeta (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet upparbeta