uppdelning

uppdelningen
uppdelningar
uppdelningarna
Substantiv [n]

Synonymer till uppdelning

Hur böjs ordet uppdelning på svenska?

Obestämd singular: uppdelning
Bestämd singular: uppdelningen
Obestämd plural: uppdelningar
Bestämd plural: uppdelningarna

Hur används ordet uppdelning

 • "Uppdelningen i Nord- och Sydkorea"
 • "Då byggs parkeringen om så att det blir en tydligare uppdelning mellan var taxibilar respektive vanliga bilar får parkera."
 • "Ytterligare en poäng med den nya uppdelning är att förenkla för företag med riktade utskick."
 • "Polisförbundets ordförande i sydöstra Götaland, Anni-frid Johannesson, ser gärna att nuvarande uppdelning av länet försvinner."
 • "Inom den delgrupp där uthyrning ingår enligt Arbetsförmedlingens uppdelning uppgick antal varsel till 1 400."
 • "Facket har krävt att olika lokala avtal inte ska få sägas upp ensidigt av arbetsgivaren och man är också emot en planerad uppdelning av personalen i ett A- och B-lag där många kan få lägre lön."
 • "Bakgrunden är en planerad översyn av församlingarna uppdelning i länet."
 • "” Efter en noggrann analys har vi kommit fram till att en uppdelning av SCA i två noterade bolag är det bästa sättet att fortsätta skapa aktieägarvärde, kundnytta och ytterligare utvecklingsmöjligheter ”, skriver vd Magnus Groth i ett pressmeddelande."
 • "Pfizer har övervägt en uppdelning under en längre tid."
 • "Man har bland annat tittat på vilken effekt en uppdelning skulle få på exempelvis kassaflöde och marknadsposition."
 • "Genom en uppdelning, och en ” mer dedikerad och fokuserad ledning ” för respektive del, hoppas styrelsen – och huvudägaren Investor som stödjer planen – kunna höja det samlade börsvärdet."

Vad betyder uppdelning inom biologi ?

process att dela upp något, vanligen i /naturliga/ grupper

Möjliga synonymer till uppdelning

Diskussion om ordet uppdelning