uppgradera

uppgraderar
uppgraderade
uppgraderat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till uppgradera

Hur böjs ordet uppgradera på svenska?

Presens: uppgraderar
Preteritum: uppgraderade
Supinum: uppgraderat

Hur används ordet uppgradera

  • "Bättre reningsteknik, undantag för äldre personer som kanske inte har råd, höjt rotavdrag för att göra det billigare att förbättra sitt enskilda avlopp som kan kosta uppemot 100 000 kronor att uppgradera, är några förslag från Villaägarna för att lindra effekterna."
  • "– Vi kände att vi behövde uppgradera oss lite och vi kan vara lite fyrkantiga och hamna i våra mönster."
  • "– Vi håller på att uppgradera oljehamnen och gör i ordning kajer och oljecisterner."
  • "Försvarskoncernen Saab har fått en order från Försvarets Materielverk ( FMV ) för att uppgradera svenska marinens korvetter HMS Gävle och HMS Sundsvall."
  • "Saab Kockums i Karlskrona har omkring 700 anställda, och är i full färd med att uppgradera två ubåtar till Försvarsmakten."
  • "Hon har under en privat familjeresa till Florida 2015 använt riksdagens bonuspoäng för att uppgradera sätena på resan."
  • "Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått uppdraget att ta fram underlag för att konstruera och bygga nästa generations ubåt till det svenska försvaret samt uppgradera två befintliga ubåtar i Gotlandsklassen."
  • "Det är 28 nya Krösatåg som upphandlats till ett värde av tre miljarder kronor som ett led i att utöka trafiken och uppgradera nuvarande tågbestånd som rullat i ungefär 40 år."
  • "De närmaste fem åren kommer Karlshamns kommun satsa närmare 300 miljoner kronor på att uppgradera vattenverken."
  • "– Det går ju att uppgradera det förbudet."

Vad betyder uppgradera inom ALLMÄNT ?

byta upp sig till en högre, nyare standard, version eller modell

Möjliga synonymer till uppgradera

Diskussion om ordet uppgradera