upphöjning

upphöjningen
upphöjningar
upphöjningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till upphöjning

Övrig relation till upphöjning

Hur böjs ordet upphöjning på svenska?

Obestämd singular: upphöjning
Bestämd singular: upphöjningen
Obestämd plural: upphöjningar
Bestämd plural: upphöjningarna

Hur används ordet upphöjning

  • "De har byggt till en upphöjning som var klar i morse."
  • "Eftersom gång- och cykelvägen lutar ner mot korsningen kan det också behövas en hastighetsdämpning för cyklister innan korsningen, exempelvis en upphöjning även för oskyddade trafikanter."
  • "Eftersom övergångstället ska ligga vid en skola bör det vara hastighetssäkrat med exempelvis en upphöjning."
  • "Här kommer det att växa fram en miniramp med en så kallad spine i betong, en upphöjning att åka och göra tricks på."
  • "MCC börjar ofta med en plötslig tillväxt av en röd, rosa eller rödviolett och relativt hård upphöjning på eller under huden, som snabbt växer till en knuta."
  • "Man var ju lite upprymd men inte rädd, vi stod kanske 100 meter därifrån på en upphöjning, säger Yvonne Kristoffersson."
  • "– Det är helt klart så, att de platser eller övergångsställen där vi gjort en upphöjning, så att bilister tvingas sänka hastigheten till 30 km / h, i princip får vi bort alla allvarliga skador där, förklarar Per Wisenborn, trafikplanerare på gatukontoret i Malmö."
  • "Enligt tingsrätten är det slumpen som gjort att en pjäsen inte träffade poliserna eftersom raketen träffade en upphöjning i marken och därför ändrade riktning."
  • "Föhneffekt är ett fenomen som uppstår när luft strömmar över ett berg, eller annan större upphöjning."
  • "Föhneffekt är ett fenomen som uppstår när luft strömmar över ett berg, eller annan större upphöjning."

Diskussion om ordet upphöjning