upprätta

upprättar
upprättade
upprättat
Verb

Hur böjs ordet upprätta på svenska?

Presens: upprättar
Preteritum: upprättade
Supinum: upprättat

Hur används ordet upprätta

 • "Göteborgs tingsrätt har nämligen fastslagit att trafikverket själva får bestämma om de ska upprätta en järnvägsplan innan de avhyser kolonisterna, det vill säga en plan som i detalj beskriver vad marken ska användas till."
 • "– Har man bett att få slippa samtal ska företagen respektera det och upprätta en spärrlista."
 • "En lång rad incidenter den senaste tiden har fått enheten Trygga ungdomsmiljöer att reagera och upprätta en akut handlingsplan."
 • "Du och din sambo kan upprätta ett äktenskapsförord som gör din egendom till enskild egendom."
 • "Kontakta en jurist som kan hjälpa er med att upprätta förordet och förklara innebörden av enskild egendom."
 • "Om de var tvungna att upprätta en järnvägsplan så hade det funnits något att överklaga, säger Valter Mutt."
 • "– Vi har sagt till tjänstemännen att de ska riva fakturor och inte upprätta några nya kontrakt innan den här frågan är löst."
 • "– Vi har sagt till tjänstemännen att de ska riva fakturor och inte upprätta några nya kontrakt innan den här frågan är löst."
 • "” Har man bett att få slippa samtal ska företagen respektera det och upprätta en spärrlista ”"
 • "Veterinärkliniker ska upprätta hygienplaner för att förebygga spridningen av infektioner vid vård av djur, från och med den 1 april 2014."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "Kyrkor vill upprätta nytt härbärge för EU-migranter"
 • "Men eftersom jag anser att det här var ett brott måste jag upprätta en anmälan, säger Lena-Marie Bergström, åklagare i fallet."
 • "– Eftersom jag måste upprätta en anmälan, måste målsäganden i fallet få reda på innehållet."
 • "Sölvesborgs kommun och Länsstyrelsen i Blekinge ställer krav på att Nord Stream 2 ska upprätta en ekonomisk plan för att ta bort rören i framtiden, något som saknas i dag."
 • "Enligt Kim Hild på polisen bedöms hotet mot Försäkringskassan som oseriöst men man har skickat en patrull till platsen för att upprätta anmälan om olaga hot."
 • "De som överklagat bygglovet menar att det inte uppfyller det krav på tydlighet som finns och menar att byggnadsnämnden bör upprätta en ny detaljplan innan det kan bli aktuellt med en förändring av torget."
 • "Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter att upprätta handlingsplaner och göra riskanalyser som skyddsombuden hade begärt."
 • "– Det kom in någon form av olaga hot och vi har varit på plats för att upprätta en anmälan, säger Stephan Söderholm på polisens ledningscentral."
 • "En polispatrull skickades dit och kunde upprätta en anmälan om skadegörelse sedan branden släckts av räddningstjänsten."

Ordet upprätta har 2 betydelser

 • Inom data
 • Inom generell
data
generell

Vad betyder upprätta inom data ?

Dra igång någon stor organisation, system e.d.

Översättningar (inom data)

Synonymer till upprätta (inom data)

Ordet upprätta inom generell

Fria någon från misstankar

Översättningar (inom generell)

Synonymer till upprätta (inom generell)

Möjliga synonymer till upprätta (inom generell)

Relaterat till upprätta (inom generell)

botgöring

räddning

frikännelse

lättnad

förbättring

rättfärdigande

restitution

förlåtelse

förnyelse

återställande

Diskussion om ordet upprätta

upprätt

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till upprätt (inom generell)

Hur används ordet upprätt

 • "- Håll den upprätt och låt den återhämta sig själv, kasta inte bara i fisken, säger han till radion."
 • "Bussen står upprätt, men har ena framhjulet utanför körbanan."
 • "– Bilen stod upprätt i diket när vi kom dit, enligt ett vittne på plats ska den ha slagit runt, säger Jimmy Eriksson på Räddningstjänsten Västerbergslagen."
 • "Ett hus som ska vara tillräckligt stort för att en vuxen person ska kunna stå upprätt."
 • "Bilen voltade över snövallen vid sidan av vägen och landande upprätt i diket."
 • "Bilen, som färdades norrut, voltade över vajerräcket och landade upprätt i södergående körfält."
 • "Kycklingarna saknade tillgång till både foder och vatten och lådan de hölls i var för låg för att de skulle kunna stå upprätt."
 • "Mannen ska ha gått fram till personalen, upprätt hotfult med en kniv och mumlat något innan han lämnade platsen."
 • "Arbetsmetoden byggde på att den anlitade höll stolparna upprätt medan den åtalade tryckte ner dem i marken med hjälp av skopan på sin hjullastare."
 • "Det var fruset i marken så lastbilen höll sig upprätt på åkern, säger Johan Wallin, ledningsoperatör vid räddningstjänsten i Halmstad."

Diskussion om ordet upprätt