upprättstående

upprättståendet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet upprättstående

 • "Vargens öron är upprättstående, trekantiga och inte så stora."
 • "Den går att känna igen på färgen, en man som klipps upprättstående och att hästen har en rand i manen."
 • "Stora, små, hängande och upprättstående är öronen på de drygt 300 kaniner som visade upp sig i Örebro under långfredagen."
 • "Kastanjen blommar i maj och får vita blommor som sitter i stora upprättstående klasar."
 • "Men sen, när människan tar sitt stora kliv framåt och blir upprättstående och tvåbent, då släpper vi mönstret."
 • "Boxarna fick slå alla sorters slag både från upprättstående och fyrbenta positioner."

Diskussion om ordet upprättstående

upprättstående

Okänd ordklass

Hur används ordet upprättstående

 • "Vargens öron är upprättstående, trekantiga och inte så stora."
 • "Den går att känna igen på färgen, en man som klipps upprättstående och att hästen har en rand i manen."
 • "Stora, små, hängande och upprättstående är öronen på de drygt 300 kaniner som visade upp sig i Örebro under långfredagen."
 • "Kastanjen blommar i maj och får vita blommor som sitter i stora upprättstående klasar."
 • "Men sen, när människan tar sitt stora kliv framåt och blir upprättstående och tvåbent, då släpper vi mönstret."
 • "Boxarna fick slå alla sorters slag både från upprättstående och fyrbenta positioner."

Diskussion om ordet upprättstående

upprättstående

Adverb

Hur används ordet upprättstående

 • "Vargens öron är upprättstående, trekantiga och inte så stora."
 • "Den går att känna igen på färgen, en man som klipps upprättstående och att hästen har en rand i manen."
 • "Stora, små, hängande och upprättstående är öronen på de drygt 300 kaniner som visade upp sig i Örebro under långfredagen."
 • "Kastanjen blommar i maj och får vita blommor som sitter i stora upprättstående klasar."
 • "Men sen, när människan tar sitt stora kliv framåt och blir upprättstående och tvåbent, då släpper vi mönstret."
 • "Boxarna fick slå alla sorters slag både från upprättstående och fyrbenta positioner."

Möjliga synonymer till upprättstående

Diskussion om ordet upprättstående

upprättstående

Adjektiv [-]

Översättningar

Hur används ordet upprättstående

 • "Vargens öron är upprättstående, trekantiga och inte så stora."
 • "Den går att känna igen på färgen, en man som klipps upprättstående och att hästen har en rand i manen."
 • "Stora, små, hängande och upprättstående är öronen på de drygt 300 kaniner som visade upp sig i Örebro under långfredagen."
 • "Kastanjen blommar i maj och får vita blommor som sitter i stora upprättstående klasar."
 • "Men sen, när människan tar sitt stora kliv framåt och blir upprättstående och tvåbent, då släpper vi mönstret."
 • "Boxarna fick slå alla sorters slag både från upprättstående och fyrbenta positioner."

Diskussion om ordet upprättstående