uppslagsverk

uppslagsverket
uppslagsverk
uppslagsverken
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till uppslagsverk

Hur böjs ordet uppslagsverk på svenska?

Obestämd singular: uppslagsverk
Bestämd singular: uppslagsverket
Obestämd plural: uppslagsverk
Bestämd plural: uppslagsverken

Hur används ordet uppslagsverk

  • "Men nu har Carl-Erik Lundbladh och Ingrid Reiz på dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund sammanställt 1 500 dialektord i ett uppslagsverk."
  • "Ett nytt uppslagsverk ska bevara den äldre blekingskan till eftervärlden – en dialekt som är på väg att försvinna."
  • "Nytt uppslagsverk om blekingskan"
  • "Men, han är också ett levande uppslagsverk vad det gäller Strömvallens historia."
  • "Definitionen av diktatur är, enligt samma uppslagsverk : ” styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp ”."
  • "Wikipedias pålitlighet har i en rad studier jämförts med andra uppslagsverk."
  • "– Vi är ett uppslagsverk som ska samla världens gemensamma kunskap, och då blir det konstigt att bara visa en del utav den, säger hon."
  • "Med appen kan man höra vilken melodi som spelas, men det är ju fusk att titta i ett uppslagsverk också, eller att söka på nätet."
  • "Wikipedia är ett flerspråkigt webb- baserat uppslagsverk med ett öppet innehåll – ett gigantiskt samarbete där volontärer spridda över hela världen uppdaterar uppgifterna."
  • "Sedan ett par år tillbaka finns även Wiki-mini, alltså ett uppslagsverk skrivet av och för barn."

Diskussion om ordet uppslagsverk