upswing

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till upswing

Diskussion om ordet upswing

  • - 2008-08-01

    Kan det inte betyda "tillväxt" i ekonomiska sammanhang?