urlakad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till urlakad

Hur används ordet urlakad

 • "– Anledningen är att han legat i mossen sedan mitten av 1300-talet och blivit urlakad, säger Christina Andersson-Wiking."
 • "Men om systemet bygger på att mest ansökningar vinner, så kommer man snart att bli ganska urlakad som arbetsgivare och börja hitta andra vägar att rekrytera."
 • "Han måste ju vara helt urlakad, så all heder åt honom att han faktiskt är här."
 • "Jag är mest urblåst och urlakad."
 • "- Jag är urlakad."
 • "Hon förklarar att lera generellt sett leder ström väldigt bra men kvicklera sämre eftersom den är urlakad på salter."
 • "Lera leder ström väldigt bra, men kvicklera sämre eftersom den är urlakad på salter."
 • "Hit hör exempelvis platser där jordtäcket är tunt och marken urlakad och surhetsgraden hög — mossar, myrar och klippbranter."

Vad betyder urlakad inom bildligt ?

; ''(om jord)'' som är tömd på näringsämnen

Diskussion om ordet urlakad

 • - 2009-05-08

  urlaka = leach