urskog

urskogen
urskogar
urskogarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

urskog är del av

 • skog [ skogsbruk ]

Hur böjs ordet urskog på svenska?

Obestämd singular: urskog
Bestämd singular: urskogen
Obestämd plural: urskogar
Bestämd plural: urskogarna

Hur används ordet urskog

 • "Borlänge – Natyrskyddsföreningen fruktar avverkning av urskog"
 • "Marjo och hennes man har tänkt bygga en liten stugby för att kunna ta emot elöverkänsliga på sin gård där strålningen är lika låg som i en svensk urskog."
 • "Här finns upp till 300 år gamma urskog och en mångfald av insektsarter."
 • "Jag hoppas att priset bidrar till att fler får upp ögonen för en fantastisk nationalpark med sin urskog och sitt älvlandskap, säger den prisbelönte arkitekten."
 • "Nu tillförs större arealer urskog, våtmarker och en ådal med ett orört vattendrag."
 • "” Skogsmaffian ” skövlar Rumäniens urskog"
 • "Två fast i kärr i urskog"
 • "Bergets urskog är vad som kallas västlig tajga och skyddas av EU:s starkaste reservatskydd Natura 2000."
 • "Målet är nu att Tiveden långsamt ska återfå sin ursprungliga karaktär av urskog."
 • "Omtalade Fe blandar svensk urskog och nordiska sagor"

Vad betyder urskog inom skogsbruk ?

Fotograf: Wikipedia
Urskog är skog som aldrig har utsatts för mänsklig exploatering som jordbruk och skogsbruk, annat än enstaka träd https://sv.wikipedia.org/wiki/Urskog

Diskussion om ordet urskog