utan

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet utan

 • "Något som inte är vanligt utan endast inträffar vid extrema fall."
 • "Efter fem veckor kom svaret – regionpolischefen har inte tid att träffa politikerna, utan hänvisar istället till sin underordnade, polisområdeschefen Patrik Oldin."
 • "Gustav Arnolds gata vid Fredriksbersskolan är avstängd och två hyreshus är utan vatten."
 • "Och det hör till ovanligheten att det byggs en helt ny lokal för begravningar utan religiösa symboler."
 • "Polisens uppgifter publicerades utan att kvinna fick möjlighet att bemöta dem."
 • "Men det är inga segerjubel utan snarare lättade suckar som dras."
 • "Det handlar inte bara om brottsfall, utan också om politik och nationalekonomi, sa han, men berättade att han trots sitt intresse för kriminologi och brott aldrig reflekterade över om de övningar han utsatte idrottsungdomarna kunde vara brottsliga."
 • "Ett gym i Karlskrona kameraövervakar sina besökare utan tillstånd."
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."
 • "Något som inte är vanligt utan endast inträffar vid extrema fall."
 • "Efter fem veckor kom svaret – regionpolischefen har inte tid att träffa politikerna, utan hänvisar istället till sin underordnade, polisområdeschefen Patrik Oldin."
 • "Gustav Arnolds gata vid Fredriksbersskolan är avstängd och två hyreshus är utan vatten."
 • "Och det hör till ovanligheten att det byggs en helt ny lokal för begravningar utan religiösa symboler."
 • "Polisens uppgifter publicerades utan att kvinna fick möjlighet att bemöta dem."
 • "Men det är inga segerjubel utan snarare lättade suckar som dras."
 • "Det handlar inte bara om brottsfall, utan också om politik och nationalekonomi, sa han, men berättade att han trots sitt intresse för kriminologi och brott aldrig reflekterade över om de övningar han utsatte idrottsungdomarna kunde vara brottsliga."
 • "Ett gym i Karlskrona kameraövervakar sina besökare utan tillstånd."
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."

Vad betyder utan inom generell ?

anger att något (det som kommer efter) inte förekommer på den aktuella platsen, tiden, i handlingen e.dyl.

Diskussion om ordet utan

utan

Preposition

Översättningar

Hur används ordet utan

 • "Mot bakgrund av att efterfrågan globalt inte minskar utan ökar verkar det som om kommissionens avsikt är att återupprätta en balans på EU:s inre marknad utan att ta hänsyn till den globala efterfrågan och balansen på världsmarknaden och utan att ta hänsyn till att man, genom en förhastad neddragning av den europeiska vinproduktionen, löper en risk att slå ut vissa typer av vinstockar som, även om de inte frambringar produkter som är extremt starka på marknaden, ändå utgör basen för en regional kvalitetsproduktion med djupt rotade historiska traditioner som än i dag fungerar som ett socialt kitt för hela regionala områden. europarl.europa.eu"
 • "Något som inte är vanligt utan endast inträffar vid extrema fall."
 • "Efter fem veckor kom svaret – regionpolischefen har inte tid att träffa politikerna, utan hänvisar istället till sin underordnade, polisområdeschefen Patrik Oldin."
 • "Gustav Arnolds gata vid Fredriksbersskolan är avstängd och två hyreshus är utan vatten."
 • "Och det hör till ovanligheten att det byggs en helt ny lokal för begravningar utan religiösa symboler."
 • "Polisens uppgifter publicerades utan att kvinna fick möjlighet att bemöta dem."
 • "Men det är inga segerjubel utan snarare lättade suckar som dras."
 • "Det handlar inte bara om brottsfall, utan också om politik och nationalekonomi, sa han, men berättade att han trots sitt intresse för kriminologi och brott aldrig reflekterade över om de övningar han utsatte idrottsungdomarna kunde vara brottsliga."
 • "Ett gym i Karlskrona kameraövervakar sina besökare utan tillstånd."
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."

Vad betyder utan inom generell ?

anger att något (det som kommer efter) inte förekommer på den aktuella platsen, tiden, i handlingen e.dyl.

Möjliga synonymer till utan

Diskussion om ordet utan

utan

Konjunktion

Översättningar

Engelska

Hur används ordet utan

 • "Hon är inte bara målare utan också författare"
 • "Något som inte är vanligt utan endast inträffar vid extrema fall."
 • "Efter fem veckor kom svaret – regionpolischefen har inte tid att träffa politikerna, utan hänvisar istället till sin underordnade, polisområdeschefen Patrik Oldin."
 • "Gustav Arnolds gata vid Fredriksbersskolan är avstängd och två hyreshus är utan vatten."
 • "Och det hör till ovanligheten att det byggs en helt ny lokal för begravningar utan religiösa symboler."
 • "Polisens uppgifter publicerades utan att kvinna fick möjlighet att bemöta dem."
 • "Men det är inga segerjubel utan snarare lättade suckar som dras."
 • "Det handlar inte bara om brottsfall, utan också om politik och nationalekonomi, sa han, men berättade att han trots sitt intresse för kriminologi och brott aldrig reflekterade över om de övningar han utsatte idrottsungdomarna kunde vara brottsliga."
 • "Ett gym i Karlskrona kameraövervakar sina besökare utan tillstånd."
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."

Vad betyder utan inom generell ?

anger att något (det som kommer efter) inte förekommer på den aktuella platsen, tiden, i handlingen e.dyl.

Diskussion om ordet utan

utan

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet utan

 • "Något som inte är vanligt utan endast inträffar vid extrema fall."
 • "Efter fem veckor kom svaret – regionpolischefen har inte tid att träffa politikerna, utan hänvisar istället till sin underordnade, polisområdeschefen Patrik Oldin."
 • "Gustav Arnolds gata vid Fredriksbersskolan är avstängd och två hyreshus är utan vatten."
 • "Och det hör till ovanligheten att det byggs en helt ny lokal för begravningar utan religiösa symboler."
 • "Polisens uppgifter publicerades utan att kvinna fick möjlighet att bemöta dem."
 • "Men det är inga segerjubel utan snarare lättade suckar som dras."
 • "Det handlar inte bara om brottsfall, utan också om politik och nationalekonomi, sa han, men berättade att han trots sitt intresse för kriminologi och brott aldrig reflekterade över om de övningar han utsatte idrottsungdomarna kunde vara brottsliga."
 • "Ett gym i Karlskrona kameraövervakar sina besökare utan tillstånd."
 • "– Det påstår jag i stora drag inte är polisens problem utan ett samhällsproblem där många måste gör mer för att de här unga männen inte ska låta sig rekryteras, sa Klas Friberg till SVT Nyheter."
 • "Men de kunde inte hålla undan utan tappade till 21 – 21, trots goda chanser att avgöra i slutet."

Vad betyder utan inom generell ?

anger att något (det som kommer efter) inte förekommer på den aktuella platsen, tiden, i handlingen e.dyl.

Relaterat till utan

fråndragning

frånvaro

splittring

motsats

litenhet

avvikelse

fördrivning

vederläggning

Diskussion om ordet utan