utarmning

utarmningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet utarmning

  • "– Eftersom de fortplantar sig mer sällan skulle en urskillningslös jakt kunna leda till en utarmning av stammen och sämre jaktresultat om man dödade annat än fullvuxna hjortar, eftersom man då hade behövt döda fler individer för att få samma mängd råmaterial."
  • "Men flytten möts av våldsamma protester – flera ser det som ännu en centralisering till skidorten Sälen och en utarmning av servicen i byarna Lima och Transtrand."
  • "– De avverkar mycket skyddsvärdar skogar och bidrar kraftigt till utarmning av den biologiska mångfalden, säger Litvinov."
  • "– I förlängningen innebär det en utarmning av perspektiv när det gäller att bevaka vad som händer i lokalsamhället, säger docent Oscar Westlund."
  • "Men Ove Bengtsson ( C ), ordförande i kultur och utvecklingsnämnden ser det inte som en utarmning av landsbygden att lägga ned biblioteksfilialerna."
  • "I en svart bearbetad jord sker ingen lagring och där finns ingen mat för mikrolivet och det leder till en långsiktig utarmning."
  • "– Det är ett tecken på att vi har en allmän utarmning av landskapet och det är ju något att bry sig om."
  • "Forskare bakom IPBES-rapporten om biologisk utarmning på planeten, skrev att avskogning, okontrollerad expansion av jordbruk, gruvdrift och växande städer tränger ihop djur och människor och skapar perfekta förutsättningar för en pandemi."
  • "Privata skyddade boenden ökar – Roks rädda för utarmning av jourer"
  • "Utan vårt starka arbete mot riskkapitalbolagens utarmning av utbildningen skulle aldrig Jan Björklund fått för sig att börja ifrågasätta vinsterna i skolan."

Rim på utarmning

Vad betyder utarmning inom generell ?

det att utarma

Möjliga synonymer till utarmning

Diskussion om ordet utarmning