utbetala

utbetalar
utbetalade
utbetalat
Verb

Översättningar

Synonymer till utbetala

Hur böjs ordet utbetala på svenska?

Presens: utbetalar
Preteritum: utbetalade
Supinum: utbetalat

Hur används ordet utbetala

  • "Advokat Tomas Eliasson vill nu att Region Skåne omedelbart ska utbetala dessa pengar till Örtegren."
  • "Tomas Eneroth förklarade att Trafikverket får uppdraget att administrera stödet och utbetala det."
  • "- Det skulle innebära att alla utbetalningar från olika myndigheter samlas till ett konto så att man t.ex. inte kan utbetala pengar från två olika myndigheter samtidigt."
  • "Under februari månad ska de sista beteskontrollerna genomföras och sedan tas beslut om hur stort bidrag Sametinget ska utbetala."
  • "Rymdstyrelsen ska utbetala 30 miljoner kronor till Svenska rymdaktiebolaget ( SSC ) senast den 30 mars 2021 och ytterligare 30 miljoner kronor senast den 30 september 2021 för en fortsatt utveckling av forskningsinfrastrukturen vid Esrange."
  • "Hovrätten dömer Vafab Miljö AB skyldiga att utbetala skadestånd till den omkomnes anhöriga, men liksom i tingsrätten frias Vafab mot att betala företagsbot."
  • "Vid junisammanträdet fattade kyrkorådet beslut om att utbetala kollektkompensation, där största utbetalningen går till hjälporganisationen Act Svenska kyrkan."
  • "” Att konkursen kommer nu, beror på att det saknades medel att utbetala löner denna månad ”, skriver Bengtsson."
  • "Advokat Tomas Eliasson vill nu att Region Skåne omedelbart ska utbetala dessa pengar till Örtegren."
  • "” Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service ”, står det i förslaget som senare ska behandlas i kommunfullmäktige."

Diskussion om ordet utbetala