utbildning

utbildningen
utbildningar
utbildningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till utbildning

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet utbildning på svenska?

Obestämd singular: utbildning
Bestämd singular: utbildningen
Obestämd plural: utbildningar
Bestämd plural: utbildningarna

Hur används ordet utbildning

 • "Jag har pratat med elever som går på skolan och de har frågat mig hur det ser ut, om de får gå klart hela sin utbildning."
 • "Är man lite mindre cynisk och mer långsiktig – och dessutom tycker att skola och utbildning har fler syften än höga betyg – finns många goda argument för en annan typ av skola att hämta ur Pia Rosanders resultat."
 • "Miljardinvesteringar i infrastruktur, varuproduktion, förnybar energi och utbildning."
 • "Personalen måste få bättre teknikstöd och utbildning."
 • "Det finns fem olika områden som stiftelserna verkar inom; forskning, hjälpverksamhet, vård och ungdomsverksamhet, kultur samt utbildning."
 • "Det sägs också : ” Människor som får stanna i Sverige måste snabbt in i arbete, utbildning och finna sin roll i det svenska samhället. ” Vidare sägs att trösklarna till arbetsmarknaden ska sänkas, att nolltolerans mot diskriminering ska gälla, att utbildning är ett verktyg för integration och att asylpolitiken ska vara human, rättssäker, ordnad och långsiktigt hållbar."
 • "Det sägs också : ” Människor som får stanna i Sverige måste snabbt in i arbete, utbildning och finna sin roll i det svenska samhället. ” Vidare sägs att trösklarna till arbetsmarknaden ska sänkas, att nolltolerans mot diskriminering ska gälla, att utbildning är ett verktyg för integration och att asylpolitiken ska vara human, rättssäker, ordnad och långsiktigt hållbar."
 • "Alla förare får god utbildning i att köra professionellt, trafiksäkert och miljöanpassat."
 • "Samtliga EU-länder säger sig vilja satsa mer på tillväxtprojekt såsom transeuropeiska transportnätverk, forskning och utbildning."
 • "Om förslagsställarna förstått att det viktigaste för eleverna är bra lärare borde förslagen i stället handlat om lärarnas arbetsvillkor, lön och utbildning."
 • "– Man ska förstås välja en utbildning som man är intresserad av, eftersom det är så viktigt att man faktiskt fullföljer sin gymnasieutbildning."
 • "De studenter som tas in till hösten kommer i så fall att gå färdig sin utbildning i Karlshamm."
 • "Det som började som en alternativ metod för att stärka unga personer har blivit en lärorik utbildning för att anamma det svenska språket."
 • "BLT skriver att räddningstjänsten även är i behov av utbildning av personalen och säkerhetsutrustning."
 • "Snart ska ungefär 1600 ungdomar i Blekinge göra sitt gymnasieval och unga som går klart sin utbildning har idag en bättre chans på arbetsmarknaden."
 • "Sedan tidigare står det klart att JB-gymnasiet i Karlshamn övertas av Karls-Oskar utbildning AB från och med nästa termin."
 • "Inledningsvis måste vi självklart lägga fokus på utbildning och utvecklade arbetssätt, säger Lena Jönsson, generaldirektör."
 • "Pengarna som vi fått och kommer att få använder vi för att satsa ännu hårdare på utbildning av både spelare och ledare, säger Hans Larsson, sportchef i Mjällby AIF."
 • "Man ska nu satsa på utbildning som riktar sig mot kvinnor för att få fler att stanna kvar i Blekinge."
 • "Arbetsförmedlingen ger nu ut broschyren ” Jobbmöjligheter ” som är tänkt som stöd för den som söker jobb eller funderar på utbildning."

Ordet utbildning har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom ekonomi
utbildning
ekonomi

Vad betyder utbildning inom utbildning ?

de teoretiska och/eller praktiska aktiviteter någon utför i syfte att öka sina kunskaper inom något område, särskilt inom ramen för en skola, kompetenshöjande åtgärder

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till utbildning (inom utbildning)

Möjliga synonymer till utbildning (inom utbildning)

Ordet utbildning inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till utbildning (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till utbildning (inom ekonomi)

Diskussion om ordet utbildning