utestängning

utestängningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet utestängning

  • "Under ytan är ett EU-jämställdhetsprojekt med syfte att motverka dikriminering och utestängning av människor oavsett sexuell läggning."
  • "Dessutom planeras en vitbok om övergrepp och kränkningar från samhällets sida mot den romska minoriteten, som tvångssteriliseringar och utestängning från samhället."
  • "Enligt inventeringen har denna utestängning ökat sedan förra mätningen från 2005."
  • "Det konstaterar Socialstyrelsen i en kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011."
  • "I Ungdomsstyrelsens rapport poängteras det att en sådan ” dubbel utestängning ” kan leda till en stor psykisk påfrestning i ” ett känsligt läge i livet ”."
  • "Hotar med utestängning"
  • "Systematisk utestängning"
  • "Sverigedemokraternas Olle Larsson säger till Mittnytt att en utestängning av Sverigedemokraterna kan gynna partiet i nästkommande val."
  • "Konkurrensverket har fattat det ovanliga beslutet om ” särskild prövning ” då Bonniers uppköp av distributören Pocketgrossisten kan leda till utestängning på pocketmarknaden."
  • "Nu satsar länstyrelsen och Kronofogdemyndigheten hårt på att vända utvecklingen för att förhindra att folk drabbas av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden."

Diskussion om ordet utestängning