utfalla

utfaller
utföll
utfallit
Verb

Översättningar

Synonymer till utfalla

Hur böjs ordet utfalla på svenska?

Presens: utfaller
Preteritum: utföll
Supinum: utfallit

Hur används ordet utfalla

  • "Samtidigt bör han vara sig själv, han är en lysande debattör och agitator, säger K-G Bergström som dock också varnar för att Juholts yviga sätt kan komma att jämföras med Vänsterpartiets nya ledare Jonas Sjöstedts mer jordnära framtoning, och att jämförelsen då kan utfalla till Juholts nackdel."
  • "Sjöstedt hoppas förstås att den processen ska utfalla till hans egen fördel."
  • "Målen för att bonusen ska utfalla är för lätta att uppnå."
  • "Hur det slutliga valet kommer att utfalla vågar hon inte sia om."
  • "Belöningen kommer att utfalla om och när tavlorna Madonna och Skriket är återfunna."
  • "Om vi inte hade varit övertygad om att den prövningen kommer att utfalla till 22-åringens fördel så hade det inte funnits någon anledning att överklaga, säger Thomas Olsson."
  • "Om vi inte hade varit övertygade om att den här prövningen kommer att utfalla till 22-åringens fördel så hade det inte funnits någon anledning att överklaga, säger han."
  • "I förundersökningen står det att en trolig motivbild är att kvinnan tecknat en livförsäkring på sambon – som vid dödsfall skulle utfalla med cirka tre miljoner kronor till efterlevande."
  • "– Efter genomgången utbildning kommer de att erbjudas tillsvidareanställning och efter att man jobbat i tre år kommer det utfalla en ersättning på 30 000 kronor."
  • "Och den här ersättningen kommer att utfalla också till de lärare som vi tillsvidareanställer nu i höst efter att de jobbat i tre år, säger Kerstin Fors Mattsson."

Möjliga synonymer till utfalla

Relaterat till utfalla

förvärv

betalning

vapen

anfall

strid

mottagande

fullbordan

tidsförhållande

följd

utdrivning

utträde

vattenflöde

inkomst

Diskussion om ordet utfalla