utlänning

[ˈʉːtˌlɛn.iŋ]
utlänningen
utlänningar
utlänningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet utlänning?

[ˈʉːtˌlɛn.iŋ]

Hur böjs ordet utlänning på svenska?

Obestämd singular: utlänning
Bestämd singular: utlänningen
Obestämd plural: utlänningar
Bestämd plural: utlänningarna

Hur används ordet utlänning

 • "– Här har folk i generationer lärt sig att bara man hör någon tala danska så är det en utlänning som absolut inte får lov att vistas här, som när Karlskrona var militärt skyddsområde."
 • "Den 52-årige mannen är den första utlänning som tas till USA för att ställas inför rätta för terrorism efter det att Donald Trump blev president."
 • "Enligt förslaget ska det bli enklare att utvisa en utlänning om hen antas att komma göra sig skyldig till en gärning som är belagd med straff enligt den nyligen föreslagna"
 • "- Etiopier jag pratar med säger att det är uteslutet att det blir friande, bara för att man är utlänning ska man inte få straffrabatt."
 • "SD-politikern kallades för ” jävla utlänning ” av sin BRF-ordförande som även hotade att döda hennes hund, skriver Skånskan.se."
 • "– Han sa att han kände sig utpekad eftersom han var utlänning och jobbade där."
 • "Allra störst utländskt ägande finns i Kronobergs län där 39 procent av fritidshusen ägs av en utlänning."
 • "2005 belönade kungen den franske befälhavaren Christophe Rastouil en av de främsta utmärkelser en utlänning kan få, kommendör av Nordstjärneorden."
 • "Här ägs på vissa hus vartannat fritidshus av en utlänning."
 • "En utlänning som har barn med någon i Sverige ska inte som i dag behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka uppehållstillstånd här."

Ordet utlänning har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom juridik
generell
juridik

Vad betyder utlänning inom generell ?

Utlänningslagen är den del av Sveriges lagar som reglerar migrationsrätt. Den innehåller bestämmelser om under vilka villkor utländska medborgare får vistas och bo i Sverige inklusive villkor för asyl, visum och uppehållstillstånd https://sv.wikipedia.org/wiki/Utl%C3%A4nningslagen

Översättningar (inom generell)

Ordet utlänning inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Möjliga synonymer till utlänning (inom juridik)

Diskussion om ordet utlänning