utmärkt

[ˈʉːtˌmærkt]
Uttrycksadverb

Översättningar

Hur uttalas ordet utmärkt?

[ˈʉːtˌmærkt]

Hur används ordet utmärkt

 • "– Karins starka driv i kombination med hennes goda förståelse för internationella affärsstrukturer och erfarenhet från olika nätverk gör henne till en utmärkt chef för TelecomCity."
 • "– Det känns alldeles utmärkt."
 • "– Det är utmärkt vattenkvalitet och det har det varit i flera år."
 • "Tills hösten 2016, då länsstyrelsen i Blekinge fick tag på äldre kartor av Karlskrona, där skeppet Blekinge var tydligt utmärkt – mitt i Karlskronas Örlogshamn."
 • "För man kanske inser att den fungerar alldeles utmärkt och då behöver man inte oroa sig i onödan, säger Birgitta Jonasson."
 • "I Blekinge får nästan alla badplatser betyget ” utmärkt ” eller ” bra ” vattenkvalitet."
 • "Båtföraren, en Karlskronabo i 50-årsåldern, körde en dag i augusti förra året rakt in i Örlogshamnen – ett skyddsobjekt utmärkt med både skyltar och gula bojar."
 • "Studenterna har alla utmärkt sig inom områden relaterade till innovation och entreprenörskap under sina år i Sverige."
 • "Bergrummet i Vilshult norr om Olofström var så hemligt att det inte ens var utmärkt på kartan."
 • "Trots att dagens kameror anses fungera utmärkt så går två av tre fartsyndare fria."

Vad betyder utmärkt inom generell ?

mycket bra

Diskussion om ordet utmärkt

utmärkt

[ˈʉːtˌmærkt]
Adverb

Hur uttalas ordet utmärkt?

[ˈʉːtˌmærkt]

Diskussion om ordet utmärkt

utmärkt

[ˈʉːtˌmærkt]
Adjektiv

Hur uttalas ordet utmärkt?

[ˈʉːtˌmærkt]

Hur används ordet utmärkt

 • "– Karins starka driv i kombination med hennes goda förståelse för internationella affärsstrukturer och erfarenhet från olika nätverk gör henne till en utmärkt chef för TelecomCity."
 • "– Det känns alldeles utmärkt."
 • "– Det är utmärkt vattenkvalitet och det har det varit i flera år."
 • "Tills hösten 2016, då länsstyrelsen i Blekinge fick tag på äldre kartor av Karlskrona, där skeppet Blekinge var tydligt utmärkt – mitt i Karlskronas Örlogshamn."
 • "För man kanske inser att den fungerar alldeles utmärkt och då behöver man inte oroa sig i onödan, säger Birgitta Jonasson."
 • "I Blekinge får nästan alla badplatser betyget ” utmärkt ” eller ” bra ” vattenkvalitet."
 • "Båtföraren, en Karlskronabo i 50-årsåldern, körde en dag i augusti förra året rakt in i Örlogshamnen – ett skyddsobjekt utmärkt med både skyltar och gula bojar."
 • "Studenterna har alla utmärkt sig inom områden relaterade till innovation och entreprenörskap under sina år i Sverige."
 • "Bergrummet i Vilshult norr om Olofström var så hemligt att det inte ens var utmärkt på kartan."
 • "Trots att dagens kameror anses fungera utmärkt så går två av tre fartsyndare fria."

Vad betyder utmärkt inom bildligt ?

mycket bra

Relaterat till utmärkt

viktighet

anseende

storlek

skicklighet

bifall

beteckning

godhet

fullkomlighet

Diskussion om ordet utmärkt

utmärka

utmärker
utmärkte
utmärkt
Verb

Hur böjs ordet utmärka på svenska?

Presens: utmärker
Preteritum: utmärkte
Supinum: utmärkt

Hur används ordet utmärka

 • "Eftersom diskriminering i hög grad orsakas av kunskapsbrist måste vi börja ta itu med problemet på ett tidigt stadium. Man måste ta upp det i skolorna för att se till att barnen vid en tidig ålder blir medvetna om betydelsen av tolerans och mångfald och för att se till att tolerans och mångfald blir en värdering; rädsla för varandra och därpå följande aggressiva handlingar får inte utmärka relationerna mellan olika kulturer. europarl.europa.eu"
 • "Dessutom måste vi alltid komma ihåg att främjandet av samarbetet mellan medlemsstaterna på räddningstjänstområdet successivt kommer att bidra till att förankra ett europeiskt samvete hos medborgarna och att det kommer att vara ett synligt exempel på den solidaritet som måste utmärka Europeiska unionen. europarl.europa.eu"
 • "Det är förbjudet att använda förankrade eller drivande redskap utan att utmärka dessa med bojar eller annan identifikationsmärkning. eur-lex.europa.eu"

Ordet utmärka har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom geografi
 • Inom geologi
generell
geografi
geologi

Vad betyder utmärka inom generell, generell ?

förse med märken för att möjliggöra igenkänning

Översättningar (inom generell)

Synonymer till utmärka (inom generell)

Uttryck till utmärka (inom generell)

Möjliga synonymer till utmärka (inom generell)

Möjliga synonymer till utmärka (inom generell)

Relaterat till utmärka (inom generell)

särskildhet

val

bifall

lön

särskiljning

olikhet

beteckning

benämning

Ordet utmärka inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till utmärka (inom geografi)

Möjliga synonymer till utmärka (inom geografi)

Diskussion om ordet utmärka